فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان

عنوان: پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زکات پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت زکات پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 25 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انفاق پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت انفاق پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 14 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت همدلی و همراهی پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت همدلی و همراهی پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 15 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احکام نماز درس 7 پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت احکام نماز درس 7 پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 13 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وضو و تیمم پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت وضو و تیمم پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 17 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تورا چگونه بشناسم پیام های آسمان نهم

عنوان: پاورپوینت تورا چگونه بشناسم پیام های آسمان نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 14 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب برای معلمان جهت تدریس بهتر و دانش آموزان برای یادگیری بهتر

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس 10 الدرس العاشر عربی نهم

عنوان: پاورپوینت درس 10 الدرس العاشر عربی نهم فرمت: ppt پاورپوینت شامل: 22 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. م

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی