لیست فایل ها - صفحه 2

دانلود پاورپوینت در ساحل دجله درس 10 هدیه های آسمانی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت در ساحل دجله هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و د

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت یک جهان جشن درس 9 هدیه های آسمان پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یک جهان جشن هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دونامه درس 8 هدیه های آسمان پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دو نامه هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رنگین‌ کمان جمعه درس 7 هدیه های آسمانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت رنگین‌ کمان جمعه هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مال مردم درس 6 هدیه های آسمانی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مال مردم هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گل صد برگ درس 5 هدیه های آسمانی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت گل صد برگ هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت از نوزاد بپرسید درس 4 هدیه های آسمان پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت از نوزاد بپرسید هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست درس 3 هدیه های آسمانی پنجم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تنها او هدیه های آسمانی پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تنها او هدیه های آسمانی پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی